Taler pentru grapa cu disc neted-gaura patrata
0
 Detalii
Taler pentru grapa cu disc zimtat-gaura patrata
0
 Detalii
Taler pentru grapa cu disc neted-gaura hexagonala
0
 Detalii
Taler pentru grapa cu disc zimtat-gaura hexagonala
0
 Detalii
Taler pentru grapa cu disc ondulat-gaura patrata
0
 Detalii
Taler pentru grapa cu disc zimtat a cate 4 sau 5 gauri
0
 Detalii
Taler pentru grapa cu disc neted a cate 5 gauri
0
 Detalii
Taler pentru grapa cu disc neted a cate 6 gauri
0
 Detalii