Politica Confidentialitate

Nota de informare,

    Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private ȋn sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. TALEA COM S.R.L., firma ce utilizează domeniul SCTALEA.COM are obligaţia de a administra ȋn condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Incepand cu data de 25 mai 2018, intra in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor).
Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere, care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, dorim sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului sus mentionat.
Ce date prelucram despre dumneavoastra?
    Datele personale pe care le colectam de la clientii SC TALEA SRL, sunt datele pe care dvs. le  comunicati pe site, in vederea confirmarii comenzii dvs., respectiv numele si prenumele,  numarul de telefon (in scopul confirmarii telefonice a comenzii facute pe site), adresa de mail (in scopul transmiterii pe mail a facturii proforme si confirmarii comenzii), CNP – ul (in cazul in care bifati casuta cu CNP – ul dvs – caz in care, CNP – ul apare pe factura ce se va emite catre dvs), adresa dvs ( necesara transmiterii plicului/ coletului catre dvs prin posta romana/ curier etc), IP – ul calculatorului de la care se lanseaza comanda pe site.
    Modalitatea de prelucrare a datelor
    Datele furnizate mai sus de catre dvs., odata cu comandarea produselor, sunt necesare in scopurile sus mentionate, respectiv numai pentru convorbirea telefonica asupra comenzii efectuate, a transmiterii pe mail a facturii proforme pentru confirmare, a emiterii facturii facturii de livrare si a transmiterii catre dvs. a produselor comandate.
    Administrarea acordurilor de prelucrare
    In orice moment, pe unul din mail-urile www.sctalea.com, sau sctalea@yahoo.com, ori telefonic, la numerul de telefon 0237224467 puteti solicita  modificarea acordurilor existente in baza de date a SC TALEA SRL.
    Comunicarea datelor personale ale dvs. catre terte persoane
Datele personale colectate de la dvs., nu vor fi comunicate nici unei persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate, exceptie fiind furnizorii – pentru comenzile unor produse care se afla in stoc la furnizori, in cazul in care acestia vor proceda la livrarea efectiva a produselor comandate – caz in care va fi semnat angajament de confidentialitate intre SC TALEA SRL si acesti furnizori; la solicitarea de catre institutiile statului (Instantele de Judecata, Politie, Parchet etc)  si altor organe abilitate ale statului,  ca urmare a unor cereri expres formulate din partea acestora, datele solicitate vor fi comunicate negresit.
Termenele limita preconizate pentru stergerea diferitelor categorii de date:  datele se pastreaza, conform prevederilor legii contabilitatii nr 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – in cadrul termenelor prevazute pentru pastrarea arhivei.
    Drepturile clientilor SC TALEA SRL
    Dreptul de informare si de acces – la date cu caracter personal – in orice moment, clientul poate solicita informatii cu privire la datele colectate/ prelucrate si care il privesc, modalitatile de prelucrare a datelor, scopul prelucrarii, destinatarii carora le-au fost comunicate datele personale, momentul pana cand vor fi stocate aceste date.
    Dreptul la rectificare – datele personale eronate, pot fi rectificate, la solicitarea clientului.
    Dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat) – persoana vizata poate obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege.
    Dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoana vizata poate solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesta exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege.
    Dreptul la retragerea consimtamantului  - persoana vizata poate solicita, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul sau, retragerea oricand a consimtamantului, cu efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
Dreptul de a depune plangere – clientul nemultumit de modalitatile de prelucrare a datelor, poate oricand depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; cu toate acestea, apreciem ocazia de a ne ocupa noi in primul rand de problemele dvs. In acest sens, va rugam sa contactati ofiterul de contact, pe unul din mail-urile www.sctalea.com, sau sctalea@yahoo.com, ori telefonic, la numerul de telefon 0237224467, sau printr-o adresa transmisa catre SC TALEA SRL Focsani, strada Cuza Voda 72, judetul Vrancea.
    Dreptul de opozitie – persoana vizata se poate opune prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul comun legitim.
Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizata poate primi, in anumite conditii, datele personale pe care le-a furnizat, intr-un format care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
Nu este necesara nici o taxa pentru accesarea datelor dvs. personale, sau pentru exercitarea oricaruia din celelalte drepturi. Cu toate acestea, este posibil sa percepem o taxa rezonabila, daca solicitarea dvs. este vadit neintemeiata, repetata sau excesiva. In mod alternativ, este posibil sa refuzam sa respectam solicitarea dvs. in aceste circumstante.
Termen limita de raspuns: operatorul de date cu caracter personal, va raspunde acestei solicitari in decurs de 15 zile , in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 si, incepand cu data de 25 mai 2018, in termen de 30 zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General UE 2016/679 privind protectia datelor. Operatorul de date cu caracter personal, garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor, conform prevederilor art 25 si art 32 din Regulamentul General privind Protectia Datelor.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-un mail transmis la adresa de mail www.sctalea.com, ori telefonic, la numarul de telefon 0237224467, sau printr-o adresa semnata si datata transmisa catre sau printr-o adresa transmisa catre SC TALEA SRL Focsani, strada Cuza Voda 72, judetul Vrancea. Incepand cu data de 25 mai 2018, daca aveti intrebari legate de prelucrarea datelor personale, va puteti adresa Responsabilului pentru Protectia Datelor, la adresa sctalea@yahoo.com, sau la unul numarul de telefon 0237224467.
De asemenea, in calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale Pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.